DOBRE-FOTO.CZ HK Plus s.r.o.
Selicharova 1422/7
Hradec Kralove, 5000 12

telefon: 732 707 389
email: prodej@hkplus.cz
www: dobre-foto.sk


Ako vrátiť zakúpený tovar

Odstúpiť od kúpnej zmluvy (bez uvedenia dôvodu a bez sankcie) je možné do 14 dní od prevzatia predmetu objednávky v rámci kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku (pomocou internetu). Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené do 14 dní od prevzatia tovaru nestačí len zaslať tovar bez formálneho odstúpenia od zmluvy. Upozorňujeme, že takto nie je možné riešiť prípadnú reklamáciu chybného tovaru - viď Obchodné podmienky, kapitola o reklamácii a zodpovednosti za vady.

Tovar môžete vrátiť osobne v sídle prevádzkovateľa internetového obchodu alebo zaslaním tovaru formou cenného balíka, nie dobierkou.

Vrátenie kúpnej ceny za tovar vykonávame bankovým prevodom na vami uvedený účet, prípadne po dohode je možné vykonať vrátenie peňazí iným vhodným spôsobom. Peniaze vrátime do 14 dní od doručenia odstúpenia od zmluvy.

Náklady na prepravu v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy nevraciame.

Tovar je možné vrátiť v prípade, ak nie je dodaný a upravený podľa priania zákazníka, nejaví známky poškodenia a použitia a ak sú dodané všetky nadobúdacie doklady vzťahujúce sa k vrátenému tovaru ako je doklad o kúpe (účtenka alebo faktúra / daňový doklad), záručný list ( pokiaľ bol k tovaru dodaný), český návod (pokiaľ to charakter tovaru vyžaduje), príslušenstvo (pokiaľ je súčasťou tovaru) vrátane originálneho obalu.

V prípade poškodeného alebo nekompletného vráteného tovaru bude kúpna cena znížená o náklady spojené s opravou poškodeného tovaru alebo o doplnenie príslušenstvo.

Adresa pre zaslanie vráteného tovaru:

HK Plus s.r.o.
Selicharová 1422/7
Hradec Králové 12
Česká republika
500 12


0 ks tovaru 0 Kč